Korg

-10% RABATT NU MED KOD RDM10

Allmänna Försäljningsvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Min-Loafer. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till Min-Loafer erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“villkor”, “villkor”, “villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till och/eller hyperlänkas till häri. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om dessa försäljnings- och användningsvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik vid ett senare tillfälle kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användarvillkor förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga som är beroende av dig att använda denna webbplats.

Det är förbjudet att använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, i samband med att du använder tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar (trojaner), virus eller någon annan kod av destruktiv natur.

Alla brott mot eller överträdelser av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka en person tillgång till Tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, och detta innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som din enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte uppdaterad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten och/eller Beställningen (eller någon del av eller något innehåll i Tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella prisändringar, avbrott eller upphörande av Tjänsten och/eller Beställningen.

Som anges i vårt juridiska meddelande finns vår webbplats i USA och det gör även vårt bankkonto. Beroende på ditt bankkonto kan din bank debitera dig ytterligare avgifter för valutaväxling.”

ARTIKEL 4.1 – LAGER OCH TILLGÄNGLIGHET

Observera att på grund av hög efterfrågan och den dagliga uppdateringen av systemet är det möjligt att en produkt som anges som bristvara inte längre finns tillgänglig när den läggs i kundkorgen. Vi rekommenderar därför att du väljer en ersättningsvara.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (I TILLÄMPLIGA FALL)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår Returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av varje produkt eller tjänst som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du erhåller eller köper kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – KORREKTHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, vänligen se vår Returpolicy.

ARTIKEL 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll över eller något inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg “i befintligt skick” och “enligt tillgänglighet”, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som uppstår ur eller i samband med användningen av dessa valfria verktyg från tredje part.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör läsa de villkor och bestämmelser enligt vilka sådana verktyg erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på sådana webbplatser, och vi garanterar inte eller tar något ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat objekt som är tillgängligt på eller från sådana tredje parts webbplatser.

Vi ansvarar inte för någon skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som utförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående produkter från dessa tredje parter måste lämnas till dessa tredje parter.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material till oss, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt “Kommentarer”), ger du oss den obegränsade rätten att när som helst redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla medier alla Kommentarer som du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för någon feedback; (2) betala någon ersättning till någon för någon feedback som tillhandahålls; eller (3) svara på någon feedback.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som inkräktar på immateriella rättigheter eller dessa allmänna villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, förtalande, stötande eller obscent material, och de kommer inte heller att innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du publicerar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Inlämnandet av dina personuppgifter i vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen definierad uppdatering eller uppdateringsdatum på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats bör åberopas för att dra slutsatsen att informationen på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana tredje part att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som negativt påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon associerad eller orelaterad webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, kapa, utpressa information från, bläddra, söka eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – UTESLUTANDE AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) på en “som den är” och “som tillgänglig” basis för din användning utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska Min-Loafer, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (även försumlighet), i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon tjänst eller produkt som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller annars görs tillgänglig via tjänsten, även om du har underrättats om möjligheten till sådana anspråk. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – SKADESLÖSHET

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Min-Loafer, vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

ARTIKEL 15 – AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska den bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användarvillkor, utan att sådan avskiljning påverkar giltigheten och verkställbarheten av några återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna ådragit sig före dagen för uppsägningen ska i alla avseenden överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa försäljnings- och användningsvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller på annat sätt. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, anser att du inte har lyckats, eller om vi misstänker att du inte har kunnat uppfylla villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande till dig och du förblir ansvarig för alla utestående belopp fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

KLAUSUL 17 – HELA AVTALET

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Allmänna villkor ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av villkoren).

Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa försäljnings- och användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa Allmänna Försäljnings- och Användningsvillkor, och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig Tjänster, ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Paris, Frankrike.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär att du godkänner dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor angående Försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på kontakt@min-loafer.se

ARTIKEL 21 – KLAGOMÅL OCH ÅTERBETALNINGAR

1. Paket som är markerade som levererade men inte mottagna: I många fall är det möjligt att återfå ett felaktigt levererat paket. Här är de rekommendationer vi kan ge dig för att hjälpa dig att hitta ditt paket:

1. Ha ditt spårningsnummer redo.

2. Kontakta transportföretaget eller postoperatören som ansvarar för din försändelse och meddela dem om situationen.

2. Om du har oturen att få ett paket levererat men inte mottaget kan det bero på följande orsaker:

* Ditt paket mottogs av misstag av någon annan på grund av en felaktig eller oläslig adress markerad av avsändaren* Din granne eller familjemedlem tog emot paketet åt dig och glömde att informera dig.

* Ibland kan ett paket som inte har tagits emot markeras som levererat redan innan det anländer.

* Paketet har lämnats i närheten av ditt hem (butik, kiosk, postkontor, utlämningsställe).

* Tekniskt fel i transportföretagets spårningssystem.

* Om transportörens sökning inte har gett något resultat, kommer ditt paket att förklaras förlorat. Förbered en reklamation för ett paket som inte levererats så att du kan få ersättning. Det kan ta mellan 2 och 4 veckor att behandla din reklamation, beroende på transportör.

3. För att få ersättning från transportföretaget måste du lämna in en formell reklamation. Kontakta logistikleverantörens kundtjänst. När leveransföretaget har analyserat ditt ärende och bedömt värdet på det förlorade paketet kommer du att informeras om deras beslut. Om det beror på ett fel från transportörens sida kommer vi att återbetala din beställning. Om den uteblivna leveransen däremot beror på kunden, t.ex. felaktig leveransadress, kommer kunden inte att få någon ersättning.

4. Vägran av paket

1. ÅterbetalningI händelse av leveransvägran efter en återkallelse kommer returkostnaderna att vara på din bekostnad och dras automatiskt av från din återbetalning även om de ursprungliga leveranskostnaderna erbjöds.Din återbetalning kommer att vara effektiv efter mottagandet av artikeln i handlarens lager och efter kontroll av dess allmänna skick.I händelse av en paketvägran, om transportören inte kan returnera paketet till oss eller om du inte kan bevisa paketets retur: kostnader på 25 u produktpris dras av från din återbetalning. I händelse av vägran är det din skyldighet att meddela oss returspårningsnumret, eftersom vi inte automatiskt har tillgång till det.

2. Återbetalning av moms: Tullavgifter och moms återbetalas inte om paketet dras tillbaka eller nekas leverans.

5. Defekt eller skadat paket

1. Felet måste finnas på produkten, inte på förpackningen. Felet måste äventyra produktens kvalitet, eller dess användning får inte betraktas som ett fall av återkallelse.

2. Om expertbedömningen bekräftar ett tillverkningsfel, tillåter reglerna återförsäljaren att prioritera reparation eller utbyte av din produkt, även om du begär återbetalning. Om han inte kan utföra någon av de två första åtgärderna ska han återbetala ditt köp. Om du vill ha pengarna tillbaka har handlaren rätt att betrakta din begäran som en ångerrätt och returen kommer att ske på kundens bekostnad.

6. Tillämpning av rabatt om produkten visar tecken på användningI händelse av ånger förbehåller vi oss rätten att rabattera en del av återbetalningen i proportion till skadan.

7. Du har 45 dagar på dig att meddela oss att du inte har fått din beställning. Om du inte reklamerar inom denna period kommer beställningen att anses ha levererats.

8. Adressändringsförfarande i händelse av att kunden informerar oss om fel adress: Om du efter att ha lagt din beställning inser att det finns ett fel i din leveransadress, vänligen informera oss om detta inom 24 timmar efter att du har slutfört beställningen. Om detta förfarande inte följs kan det hända att vi inte kan ändra leveransadressen.en felaktig leveransadress kan förhindra leverans eller resultera i leverans till en annan plats än den önskade. Vi kommer inte att hållas ansvariga i sådana fall.

Dra nytta av en omedelbar rabatt på 10% !

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på din nästa beställning. Missa inte detta!

0