Korg

-10% RABATT NU MED KOD RDM10

Rättslig information

Denna webbplats publiceras av

2915 OGLETOWN ROAD
NEWARK, DELAWARE, 19713
Ansvarig utgivare: EHCONSULTING LLC

kontakt@min-loafer.se

För all information som rör driften av webbplatsen, vänligen kontakta: kontakt@min-loafer.se

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda denna webbplats bekräftar besökaren att han eller hon har haft möjlighet att läsa dessa användarvillkor och de allmänna försäljningsvillkoren. Min-loafer.se gör allt för att efter bästa förmåga säkerställa att den information som publiceras på denna webbplats är korrekt och aktuell, och förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst och utan föregående meddelande. Min-loafer.se kan dock inte garantera riktigheten, precisionen eller fullständigheten av den information som görs tillgänglig på denna webbplats. Följaktligen avsäger sig Min-loafer.se allt ansvar för eventuella avbrott på webbplatsen – förekomst av buggar.

För eventuella felaktigheter eller utelämnanden i samband med den information som finns tillgänglig på webbplatsen
För eventuella skador till följd av bedrägligt intrång av en tredje part som leder till 
ändring av den information som finns tillgänglig på webbplatsen
Och mer allmänt för alla direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, 
ursprung, natur eller konsekvenser; inklusive, i synnerhet, kostnader som kan uppstå 
från förvärv av varor som erbjuds på webbplatsen, förlust av vinst, kunder, 
data eller någon annan förlust av immateriella tillgångar som kan uppstå som ett resultat av åtkomst 
av någon person till webbplatsen, omöjligheten att komma åt den eller kredit som ges till någon 
information som kommer direkt eller indirekt från den senare.

LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra Internetkällor. I den mån Min-loafer.se inte kan kontrollera dessa externa webbplatser och källor kan Min-loafer.se inte hållas ansvarig för tillgängligheten till dessa externa webbplatser och källor, och kan inte hållas ansvarig för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller något annat material som finns tillgängligt på eller från dessa externa webbplatser eller källor. Dessutom kan Min-loafer.se inte hållas ansvarig för skador eller förluster, vare sig bevisade eller påstådda, till följd av eller i samband med användningen av eller att ha litat på innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på dessa externa webbplatser eller källor.

ÄGANDERÄTT

Webbplatsen och all programvara som nödvändigtvis används i samband med den kan innehålla konfidentiell information som skyddas av gällande immaterialrätt eller annan lag. Om inget annat anges tillhör de immateriella rättigheterna för de dokument som finns på webbplatsen och alla element som skapats för denna webbplats Min-loafer.se, som inte beviljar någon licens eller någon annan rättighet än den att konsultera webbplatsen. I synnerhet varumärken och andra immateriella rättigheter som nämns på webbplatsen tillhör de berörda enheterna inom Min-loafer.se. Alla dokument som publiceras på webbplatsen får endast kopieras för personligt och privat bruk, och all kopiering och all användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. Det är också förbjudet att kopiera, ändra, skapa ett härlett arbete, omvända utformningen eller sammansättningen eller på något annat sätt försöka hitta källkoden (med undantag för fall som föreskrivs i lag), sälja, tilldela, underlicensiera eller på något sätt överföra någon rättighet som rör programvaran. På samma sätt är det också förbjudet att ändra programvaran eller att använda ändrade versioner av programvaran och i synnerhet (utan att denna lista är begränsande) i syfte att få obehörig åtkomst till tjänsten och att komma åt webbplatsen på något annat sätt än via det gränssnitt som Min-loafer.se tillhandahåller dig för detta ändamål.

FOTOKREDITER OCH KÄLLOR

Denna sida uppdateras inte automatiskt med de foton som presenteras på webbplatsen. Webbplatsen kan presentera foton från flera fotografer beroende på säsong. Information om fotografernas identitet finns tillgänglig på begäran från kundtjänst.

INFORMATIONSTEKNIK OCH MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER

All personlig information som Internetanvändaren kan överföra till Min-loafer.se för användning av vissa tjänster omfattas av bestämmelserna i den franska dataskyddslagen nr 78-17 av den 6 januari 1978. Som sådan har Internetanvändare rätt att få tillgång till, rätta till och radera all personlig information om dem, vilket de kan utöva när som helst genom att kontakta oss med hjälp av vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@min-loafer.se

För att få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter kan du också klicka på “MY ACCOUNT” på https://Min-loafer.se. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter har anmälts till CNIL under nummer 2179194 v 0.

COOKIES

Webbplatsen är också utformad för att vara särskilt uppmärksam på kundernas behov. Det är för detta ändamål som Min Loafer använder webbläsarcookies (dvs. deponering av spår på kundens datorutrustning). Syftet med webbläsarcookien är att ange ditt besök på Webbplatsen och på de olika sidorna på Webbplatsen för att : Förbättra den personliga service som erbjuds Kunderna mäta Webbplatsens målgrupp. Vid sitt första besök på webbplatsen informeras kunderna om användningen av dessa cookies och om det faktum att fortsatt surfning innebär godkännande av deras användning. Kunderna kan vägra att använda dem, särskilt genom att konfigurera sin utrustning. De kan också radera cookies i sina utrustningsinställningar. Om cookies nekas kan Min-loafer.se inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kan användas.

NYHETSBREV

Våra nyhetsbrev skickas via e-post till användare som begär att få prenumerera på nyhetsbrevet. Dessa e-postmeddelanden skickas under Min-loafer.se s kommersiella namn,

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att använda länken längst ner i varje nyhetsbrev.

VÄRDSKAP

Webbplatsen är värd av :

The Constant Company LLC

4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2

Paris servrar

UTVECKLING

Ingenius är en WordPress-byrå som har byggt professionella och hållbara webbplatser i över 3 år. Vi har hjälpt hundratals företag och solopreneurs att bygga långvariga WordPress-webbplatser som påverkar dina kunder.

Dra nytta av en omedelbar rabatt på 10% !

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på din nästa beställning. Missa inte detta!

0